Nieuwsbrief 20 is uit en Notulen MR januari 2021 geplaatst

SchoolwebsiteGeen categorie

Op de website zijn Nieuwsbrief 20 (klik hier) en de notulen van de Medezeggenschapsraad van januari 2021 geplaatst (klik hier).