Notulen gezamenlijke MR vergadering geplaatst

SchoolwebsiteGeen categorie

Onder het item Medezeggenschapsraad/Notulen is het verslag van de gezamenlijke medezeggenschapsvergadering van 31 maart 2021 toegevoegd. U leest ze hier.