Welkom

Van harte welkom op de website van basisschool Het Palet, de kleurrijkste basisschool van Haaksbergen. Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van het zelfvertrouwen en de weerbaarheid.  

Wilt u een kijkje nemen in de school en de sfeer proeven, dan bent u natuurlijk van harte welkom!

Maak gerust een afspraak met de directie. 

Dit is de nieuwe website van Het Palet Haaksbergen, de website blijft voortdurend in ontwikkeling. Heeft u vragen en/of opmerkingen m.b.t. deze website, dan kunt u dit doorgeven via directie@hetpalethaaksbergen.nl 

Basisonderwijs

Het Palet is de kleurrijkste basisschool van Haaksbergen. Wij mogen onszelf zijn, verschil is een kracht en wij zien kansen om vanuit  betrokkenheid en plezier van elkaar te leren. 

Kinderopvang

De organisatie van de opvang is in handen van Humankind. Hier zitten peuteropvang en BSO op één adres. Kernwaarden zijn: avontuur en beleving – gezonde voeding – lekker buitenspelen – uitdagende activiteiten. 


Image

De kleurrijkste school van Haaksbergen

Bij ons op school is er veel aandacht voor sociale vaardigheden. Wij werken met het programma Schooljudo. Bewegend en ervarend leren wordt met de zeven waarden in de klas gebracht: vertrouwen, samenwerken, respect, beheersing, weerbaarheid, discipline en plezier. Daarnaast werken op onze school gecertificeerde Rots en Watertrainers die in alle groepen lessen geven met als doel ‘eigenaarschap stimuleren in sociale interacties’. Met het programma ZIEN! worden alle leerlingen op sociaal emotioneel gebied goed gevolgd. 

LEES VERDER

Fusie

Basisschool Holthuizen en Basisschool Dr. Ariëns waren twee basisscholen in Haaksbergen die vielen onder het bevoegd gezag van Stichting Keender. Zowel de gemeente als Stichting Keender hebben de wens om Basisschool Het Palet te huisvesten in een modern nieuw schoolgebouw. 


Image
Image

Ons Team

Op basisschool Het Palet werkt een betrokken, ervaren en gemotiveerd team dat open staat voor ontwikkeling en van en met elkaar wil leren. Daarnaast vinden wij het ook van belang dat onze leerlingen weten wie ze zijn, dat ze zich bewust zijn van hun talenten. Dat leerlingen leren en durven verantwoordelijkheden te nemen en probleemoplossend te denken. 

LEES VERDER

Volg ons op Facebook

Image
GA NAAR FACEBOOK

Plan een
bezoek aan
Het Palet

Neem
contact met
ons op

Maak
kennis met
ons team

Image

Tot ziens op
onze school!

ImageImage