Aan het begin van het schooljaar staat de groepsvorming centraal in de ‘Gouden Weken’. Er wordt in alle groepen met elkaar gesproken over de omgang met elkaar en in elke groep worden samen afspraken gemaakt die worden vastgelegd en nageleefd. De nadruk ligt in deze weken op kennismaken, samenwerken, respect en begrip vanuit een open communicatie. We leren luisteren naar elkaar zonder te oordelen en hebben aandacht voor verschillende opvattingen.

Om een en ander in praktijk te brengen houden we meestal in de eerste weken van het schooljaar een project.