Afgelopen schooljaar was er een gezamenlijke pluspilot van bs. Holthuizen en Dr. Ariëns onder leiding van Rian Pot, meer-hoogbegaafdheid specialist. Wij hebben ervaren (en terug mogen horen) dat de kinderen mooie ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Het was een mooie vervolgstap voor onze scholen. In dit schooljaar gaan we die stap verder uitbreiden, we spreken dan ook niet langer van een pilot! Op Het Palet zijn er wekelijks plusgroepen voor leerlingen uit de groepen 4 t/m 8. Leerkrachten kijken gericht welke leerlingen baat hebben bij dit aanbod. We maken hiervoor gebruik van observatiemodellen, signaleringsmodellen, kennis uit de klassensituatie en informatie uit ouder- en kindgesprekken. Aanvullend kan er in overleg met onze specialist meer- en hoogbegaafdheid worden gekeken of een (tijdelijke) plaatsing in deze groep nodig kan zijn.

In deze groep staan elke keer weer andere aandachtsgebieden centraal. Tijdens alle lessen is het belangrijk dat leerlingen zoveel mogelijk interactie met ontwikkelingsgelijken hebben. In wisselende samenstellingen gaan ze steeds weer op onderzoek uit, mogen ze iets creëren, presenteren ze opgedane kennis en ervaringen of is er ruimte voor spel en filosofie.
Die wisselende activiteiten maken dat er steeds weer een ander doel centraal staat.
Dit schooljaar werken de kinderen aan kennis over de executieve functies en leggen ze zelf verbanden om te kijken welke executieve functies ze trainen. Dit doen we natuurlijk op verschillende wijzen bij de verschillende leeftijdscategorieën.

Op het moment van schrijven spelen de kinderen verschillende uitdagende spellen en bedenken ze zelf wat je kunt oefenen tijdens het spelen van dit spel en of dit voor de leerling zelf makkelijk, een beetje moeilijk of moeilijk is. Ze noteren dit op bijpassende kleuren en krijgen coaching over de wijze van noteren. Het is nog best een uitdaging om dit goed te omschrijven!
Kijken naar jezelf, eerlijk zijn en kennis van het spel, het is allemaal nodig. Nadat we een aantal weken deze spellen gespeeld hebben zullen de kinderen uit groep 6, 7 en 8 zelf onderzoek doen naar de executieve functies. Op dit moment weten ze al welke functies ze gaan onderzoeken en met wie. We stippelen hier samen een traject voor uit. Hoe onderzoek je dit? Hoe gebruik je de kennis en hoe breng je het over op je publiek straks (natuurlijk zitten de groepen 4 en 5 in het publiek). Daarna gaan we terug naar de aantekeningen bij de spellen. Kunnen we nu samen ontdekken welke executieve functies je traint bij het spel? We bespreken natuurlijk ook de verschillende ervaringen van kinderen. Want we leren allemaal anders, hebben andere uitdagingen, dus we verschillen waarschijnlijk ook heerlijk van mening. En dat mag, of eigenlijk, dat moet! Want het delen van je eigen mening, het lef hebben om jezelf te zijn is toch een belangrijk doel! Je zit in de plusgroep vanwege je cognitieve (en waarschijnlijk ook creatieve) mogelijkheden, we helpen elkaar om dat ook te delen! Leren van en met elkaar!