De oudervereniging, ook wel ouderraad genoemd, is een vereniging van en voor ouders. Op dit moment bestaat de ouderraad van Het Palet uit 8 leden. Een voorzitter, penningmeester, secretaris en 5 algemene leden. De ouderraad is een officiële vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Tevens zijn er statuten opgesteld, deze zijn op te vragen bij de secretaris.

Wat doet de ouderraad?

Hieronder geven wij een opsomming van de belangrijkste taken van de ouderraad:

 • zorgen voor goede informatie-uitwisseling tussen schoolteam en ouders;
 • het organiseren en assisteren van het team bij het bedenken, uitvoeren en ondersteunen van (buitenschoolse) activiteiten;
 • zorgen voor extra financiën zodat, extra dingen voor de kinderen aangeschaft kunnen worden.

Vergaderen

Wij vergaderen elke eerste dinsdag van de maand. Hierbij is ook altijd een lid van uit het team aanwezig. Wilt u hier graag een keer vrijblijvend bij aanwezig zijn dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter. Het uitgangspunt van de OR is de vrijwillige ouderbijdrage laag te houden en geen extra bijdragen te vragen voor schoolactiviteiten van de ouderraad. De begroting, afrekening en de bijdrage worden elk jaar vastgelegd in de ALV (algemene ledenvergadering) en zijn ter inzage bij onze ouderraadsleden.

De jaarlijkse ouderbijdrage zal per 2022  via automatisch incasso worden geïnd.

De oudervereniging dekt de kosten van de schoolactiviteiten zoals o.a. sinterklaas, kerstviering en schoolreisjes. Het is een must om hulp te hebben van veel ouders bij o.a. de pepernotenactie en het ophalen van oud papier. Deze extra inkomsten zorgen voor een evenwichtige begroting en het behouden van deze schoolactiviteiten.

Leden ouderraad

Huidige leden ouderraad Het Palet zijn:

 • Chantal Hoeben (voorzitter)
 • Niels Hammer (penningmeester)
 • Geertje Breukers (secretaris)
 • Sabine Breukers
 • Mükerrem Tan
 • Sanne Wolthuis
 • Miriam Griesbach
 • Janneke Wolferink

 

Er zijn nog vacatures voor aanvullende leden.

De OR is te bereiken via één van de OR leden of via or@hetpalethaaksbergen.nl