Een kleurrijk kindcentrum in Haaksbergen

Een moderne onderwijsvoorziening,

waar we onszelf mogen zijn,

waar verschillen een kracht zijn,

waar een ieder zich betrokken voelt,

waar we samen plezier hebben.

Welkom op ons kleurrijke Palet!

Onze visie

Bij KC Het Palet hebben we respect en acceptatie voor de onderlinge verschillen en daardoor (h)erkennen we ook ieders talent en kwaliteiten. De ontwikkeling van zowel het individu als het collectief is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid (leerling-ouder-school), welke mede gefaciliteerd wordt door het creëren van een open, kleurrijke, maar ook geborgen sfeer. Het hebben van plezier staat daarbij voorop en we hoeven het niet altijd eens te zijn, om samen een te zijn.

Iedereen is uniek, met zijn of haar eigen talenten en kwaliteiten. Kindcentrum Het Palet biedt een veilige omgeving waar we samen verschillend mogen zijn, en waar respect en acceptatie is voor andere meningen en opvattingen. Hierbinnen mag en kunnen we samen leren en groeien, zodat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen. Plezier in het leren en je fijn voelen, zijn voorwaarden om jezelf verder te kunnen ontwikkelen. We stimuleren elkaar hierin door uit te gaan van een positieve groeimindset. We kunnen onszelf optimaal ontwikkelen door: samen plezier te hebben in het leren, ontdekken, spelen, bewegen en ontmoeten. Leerlingen, ouders(s)/verzorger(s), teamleden en partners van het Kindcentrum hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Door een goede, open sfeer te creëren, voelt iedereen zich welkom en betrokken. Als verwachtingen naar elkaar helder zijn, kan iedereen vanuit zijn of haar eigen verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ieder kind en Het Palet.