Om tot leren te kunnen komen is het essentieel dat kinderen zich prettig voelen, zich geborgen voelen en het gevoel hebben dat ze ertoe doen. Op onze school werken we vanuit het programma ‘Rots en Water’. Acht leerkrachten hebben scholing gevolgd en mogen zich ‘Rots en Watertrainer’ noemen. Deze collega’s verzorgen minimaal één keer in de maand in alle groepen ‘Rots en Water- lessen’. Zij ondersteunen de collega’s die de scholing nog niet hebben gevolgd en zorgen dat afspraken geborgd worden. Het accent van Rots en Water ligt op de ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfrespect en het leren aanvoelen én aangeven van grenzen. Het programma heeft als doel kinderen bij te staan in hun ontwikkeling naar volwassenheid, zodat ze opgroeien tot evenwichtige mensen, die zich bewust zijn van hun eigen kracht en verantwoordelijkheid binnen onze samenleving.