HiRO

Op basisschool het Palet werken we in alle groepen aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit doen we d.m.v. HiRO en schooljudo.

Om tot leren te kunnen komen is het essentieel dat kinderen zich prettig voelen, zich geborgen voelen en het gevoel hebben dat ze er toe doen.

HiRO bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door een combinatie tussen praten, ervaren, reflecteren en doen leren de kinderen meer over de kernwaarden: Vertrouwen, Samenwerken, Respect, Beheersing, Weerbaarheid, Discipline en Plezier.

Het programma in de klas bestaat uit 4 fasen die door het schooljaar heen aanbod komen.

Fase 1: Start ieder nieuwe schooljaar. Dit noemen we de gouden weken; deze staan in het teken van groepsvorming en het opstellen van de groepsafspraken/kernwaarden per groep. Dit omdat de kinderen elkaar lang niet hebben gezien i.v.m. de zomervakantie.

Fase 2: In deze weken zijn we bezig met groepsactiviteiten die gekoppeld zijn aan de kernwaarden.

Fase 3: Start na de kerstvakantie. Dit noemen we de zilveren weken; deze staan in het teken van groepsvorming en herhalen/aanpassen van groepsafspraken/ kernwaarden.

Fase 4: In deze weken zijn we bezig met groepsactiviteiten die gekoppeld zijn aan de kernwaarden.

Schooljudo

De lessen van HiRO worden aangevuld met judolessen. Jaarlijks krijgen de groepen 2, 5 en 8 een aantal fysieke judolessen op de mat. Hierbij dragen de kinderen judopakken. Deze lessen worden verzorgd door een entertrainer, de leerkracht(en) is hierbij aanwezig en ervaart het groepsgevoel. Tijdens deze lessen komen de waarden die aanbod komen bij HiRO terug op de mat.

Zien!

Op basisschool het Palet volgen we alle groepen en leerlingen op sociaal emotioneel gebied met behulp van het ontwikkelingsvolgmodel Zien.

Met behulp van de observaties van de groepsleerkracht(en) vullen we twee keer per jaar de vragenlijst in. Hieruit volgt een analyse met concrete doelen en handelingssuggesties. Hier gaat de groepsleerkracht(en) mee aan het werk. Door gepaste groepsactiviteiten in te zetten versterken we de sociale band van leerlingen onderling.