Onze school stimuleert kinderen om hun eigen keuzes te ontdekken en waar te maken. We besteden aandacht aan verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden. We bereiden onze kinderen voor op een actieve deelname aan onze samenleving, waarin we steeds op zoek gaan naar de verbinding met elkaar. We hebben aandacht voor 3 belangrijke domeinen van burgerschapsvorming, te weten: democratie, participatie en identiteit.

We zoeken naar verbinding tussen het kind en de wereld waarin het leeft, de verbinding tussen de verschillende culturen en de verbinding met de wijk. We stimuleren kinderen om zich actief in te zetten voor hun omgeving, dichtbij en verder af.