Hieronder vindt u de voortgang rondom de nieuwsbouw van onze school

Op 12 april 2022 is met een groep leerlingen uit alle groepen van Het Palet in Haaksbergen het Expeditie­spel Leerling Centraal gespeeld. Doel van het spel is om samen met leerlingen na te gaan wat er goed en minder goed gaat op school en van hen te horen hoe het beter kan.

Op 5 april 2022 is met een groep ouders van basisschool Het Palet in Haaksbergen het Expeditiespel Ouders in Beeld gespeeld. Doel van het spel is om samen ‘het goede gesprek’ te voeren over zaken die ertoe doen. Met elkaar de dialoog aangaan: gelijkwaardig, respectvol en nieuwsgierig.

Hoe moet de toekomstige school eruitzien? Ouders willen graag een nieuw innovatief schoolgebouw, met alles onder één dak. Het belangrijkste daarbij is dat kinderen zichzelf kunnen zijn en zich naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen. De nieuwe school moet kleurrijk en fris zijn, themahoeken hebben, een mooi groot podium, plekken waar kinderen rustig kunnen werken, ruime klaslokalen. Voldoende licht en met een goede klimaatbeheersing. Een school waarin veel te ontdekken is, met open ruimtes. Deze moeten echter ook weer niet de overhand krijgen: een eigen lokaal geeft veiligheid en vertrouwen, zo wordt meermalen naar voren gebracht. Een fijne ICT-omgeving, met moderne digiborden, technieklokalen, geïntegreerde apparatuur zoals een keuken met oven. Meerdere ingangen, overgangen tussen binnen en buiten, duurzaam, veel groen. Meer verbinding tussen de peuters en de kleuters, bijvoorbeeld door een gezamenlijke ruimte. Een mooie buitenruimte, met uitdagende speelplekken. Een moestuin.