Interne vertrouwenspersonen

         Juf Marga                                 Juf Marion                        Juf Monique 

Binnen basisschool het Palet zijn er drie vertrouwenspersonen: Juf Monique, Juf Marga en Juf Marion. Wij zijn het aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en medewerkers die klachten hebben over de school (-situatie).

Wij zoeken samen met de klager naar oplossingen en geven ondersteuning en advies.

De interne vertrouwenspersonen en de leerkrachten handelen conform de meldplicht als er klachten zijn van vermeende zedendelicten of mishandelingen.

Hoe kunt u ons bereiken:

  1. Via de mail: internevertrouwenspersoon@hetpalethaaksbergen.nl
  2. Via de brievenbus die in de centrale hal staat. Hier kan een briefje in worden gestopt.
  3. Natuurlijk kunt u ook langskomen. Elke schooldag tussen 14.15 – 16.00uur.

Belangrijk is dat er eerst altijd gekeken wordt of de stap gemaakt kan worden naar de meester of juf van de groep, lukt dit niet, dan is er de mogelijkheid om contact met ons te zoeken.

Vriendelijke groeten,

Juf Monique, Juf Marga en Juf Marion